Maximera livslängden på dina LiPo-batterier

Maximera livslängden på dina LiPo-batterier

Jag har ju tidigare skrivit om hur man säkert hanterar sina LiPo-batterier, men om du vill maximera dina batteriers livslängd ska du vara ännu försiktigare med laddning och urladdning.

I diagrammet ovan har jag illustrerat det som John skriver om på www.rchelicopterfun.com. Diagrammet visar spänningsspannet som du ska hålla dig inom för att maximera dina batteriers livslängd. Spänningsnivån för längre lagring (storage) visas också (den grå linjen). Staplarna visar 1, 2, 3 respektive 4-cellers batteri.

Tester utförda på LiPo-batterier visar att livslängden förändras påtagligt beroende på hur man laddar upp och ur batterierna kring gränsvärdena. Genom att hålla sig strax under minsta/största tillåtna värden förlänger man livslängden rejält.

Skriv en kommentar

Butik