Cykling - Verktyg och underhåll - Arbetskraftens status